30 ?rs afdragsfrihed er god latin

Nobelpris, julehygge og superhelte. Og et 30-?rigt realkreditl?n med afdragsfrihed, der giver dig frihed og fleksibilitet til at placere din formue i andet end mursten.

Af Mikkel H?egh, bolig?konom i Jyske Bank

Noget der giver mig julelys i ?jnene og ivrig stemmef?ring er n?rdet snak om nobelprismodtagerne i ?konomi. Modtagerne igennem ?rene er for mig en slags superhelte, man kun kan se op til. Mandagen i efter?rsferien er s?ledes en slags juleaften, hvor jeg er ved at revne af sp?nding: Hvem skal have prisen i ?r?

Nu t?nker du m?ske: Har nobelpriserne noget med jul at g?re? Ja, det har de i min lille boble. En fast tradition n?r vi julehygger p? arbejde er, at jeg giver den som quizmaster i en lille sp?gefuld quiz om nobelprismodtagerne igennem ?rene. Ud over hyggeligt samv?r giver quizzen mine k?re kolleger rig mulighed for at imponere mig med deres viden om de helte, der har sat nye hegnsp?le og pr?get den ?konomiske v?rkt?jskasse. Jeg kan afsl?re, at vi kommer vidt omkring.

L?g ikke alle ?g i én kurv

Som det er med superhelte, har man selvf?lgelig sine egne yndlinge. En af mine er Harry Markowitz, der har st?et fadder til den moderne portef?ljeteori. Et v?sentligt bidrag om, at man ikke skal samle alle ?g i én kurv, n?r man investerer, men man skal fors?ge at sprede sin investeringer. P? den m?de kan man vinde p? karrusellerne, hvad man har tabt p? gyngerne. Og i sidste ende f? et h?jere og mere stabilt afkast. Det kan virke langh?ret, men udtrykt p? den helt rigtige m?de, er det ganske enkelt, n?rmest banalt. 

Citat: En betydelig del af danskernes formuer er placeret i mursten

N?r nu jeg er Markowiitz-fan, s? har jeg nogle gange lidt sv?rt ved at forst? boligdebatten herhjemme. Langt den st?rste investering de fleste danskere g?r sig er at k?be en bolig. Det betyder, at en betydelig del af danskernes formuer er placeret i mursten. Det er ikke s?rlig god latin set med Markowitz’ briller. Falder boligpriserne fx som f?lge af h?jere rente, s? p?virkes formuerne negativt. En del af det formuefald kan man g?re sig immun overfor ved at sprede sin risiko. Her er afdragsfrihed en gave, der kan v?re med til at g?re vores ?konomi mere stabil. 

L?n med 30 ?rs afdragsfrihed

Det seneste skud p? stammen i realkreditfinansiering er 30-?rige l?n med fastrente – med mulighed for afdragsfrihed i 30 ?r. L?net findes ogs? med variabel rente. Den lange afdragsfrihed kan komme i spil, n?r man har bragt bel?ningen i sin ejendom ned p? 60 pct. Her har man s? en mulighed for at f? et l?n, der langt hen ad vejen hviler i sig selv. P? den m?de kan man f? st?rre fleksibilitet i sin ?konomi og fx spare op i andre aktivklasser end mursten. Det giver ogs? mulighed for, at man bedre kan f? sine murstenspenge ud, uden man skal fraflytte sin bolig allerede efter 10 ?r.

Citat: P? den m?de kan man f? st?rre fleksibilitet i sin ?konomi

Hidtil har man kun kunnet v?lge afdragsfrihed i op til 10 ?r – det nye er nu, at hvis man har en bel?ning under 60 pct., s? skal man ikke l?gge sit l?n om hvert tiende ?r for at opn? ny afdragsfrihed.

L?s mere om Jyske Frihed - et nyt realkreditl?n med mulighed for afdragsfrihed i op til 30 ?r

Stabilitet og beskyttelse af friv?rdien

Jeg tror, at l?n med 30 ?rs afdragsfrihed ender med at blive en ny standard. Det er ikke en revolution, som da afdragsfrihed f?rst blev introduceret i 2003, men det er en evolution. En evolution, der taler godt ind i den tid, vi lever i. En tid, hvor man ikke n?dvendigvis beh?ver at eje alting selv. Og hvor det at v?re g?ldfri m?ske er lidt gammeldags.

Tv?rtimod er der fokus p?, at man m?ske er bedst stillet med en pose blandede bolsjer med lidt mursten, noget pension og nogle frie midler. Det giver den st?rste fleksibilitet i forhold til, hvordan man vil r?de over sine midler og have nem adgang til dem. Samtidig giver det mulighed for, at man ikke er 100 pct. afh?ngig af ejendomsmarkedet. Se, det er god latin i forhold til Markowitz’ moderne portef?ljeteori.

Citat: Det at v?re g?ldfri er m?ske lidt gammeldags

I min optik giver det derfor rigtig god mening, at vi nu har f?et l?n med 30 ?rs afdragsfrihed, og at denne afdragsfrihed kan kombineres med en fast lav rente. Det giver stabilitet. Skulle renten g? hen og stige, s? er kursf?lsomheden p? de bagvedliggende obligationer p? l?n med 30 ?rs afdragsfrihed i teorien ogs? st?rre end p? obligationer uden afdragsfrihed.

Det b?r i teorien give en bedre friv?rdibeskyttelse – men her er det m?ske meget godt at huske p?, at et er teori noget andet er praksis. I sidste ende er det jo de finansielle markeder der bestemmer, hvor meget obligationskurserne svinger, n?r renten ?ndrer sig. Men det er alligevel en fordel, man lige kan notere sig.

N?r det er sagt, er det en mulighed, som ikke s? ofte bliver brugt. N?r renten stiger, er der nemlig sj?ldent helt s? mange som forventet, der har interesse i at l?gge deres l?n om. Men se, det er en helt anden snak …


Smartphone p? Jyskebank app'en


Brug for en snak om afdragsfrihed?

Bliv kontaktet