Hvidvask

Jyske Bank har en h?j iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det skyldes dels vores st?rrelse, dels vores forretningsmodel, som indeholder en r?kke produkter og kunder med h?j iboende risiko.

Derfor har vores indsats mod hvidvask og terrorfinansiering topprioritet. Vi ?nsker i alle henseender at forhindre hvidvask og terrorfinansiering for at leve op til de forventninger vores kunder, myndigheder og samfund har til os p? omr?det. Dette sikres blandt andet gennem kontinuerlig uddannelse og oplysning af medarbejdere, tydelige processer og retningslinjer samt systematisk overv?gning og rapportering


Automatiseret overv?gning af transaktioner

Overv?ger banken sine kunder? Det korte svar er ja. H?r Jane Nygaard, Jyske Banks omr?dedirekt?r for Kundekendskab og Hvidvask, fort?lle om bankens indsats for at spotte terrorvirksomheder og hvidvask. 

H?r podcasten om bankens hvidvaskindsats


Ca. 1.400 alarmer om m?neden


AML (Anti Money Laundering) er den afdeling i Jyske Bank, som unders?ger mist?nkelige transaktioner.

De 12 medarbejdere i teamet modtager i gennemsnit ca. 1.400 alarmer hver m?ned, og ca. hver 6. af disse alarmer udl?ser en underretning til S?IK, som er anklagemyndigheden for s?rlig ?konomisk- og international kriminalitet.

En alarm udl?ses bl.a. af overf?rsler af penge til h?jrisiko-lande og transaktioner, som indeholder mange kontanter, forklarer Marianne Dyrby, leder af AML.

Knap 70% af underretningerne til S?IK indeholder et element af kontanter. Generelt fylder underretninger med mistanke om terrorfinansering meget lidt, mens hvidvask-underretninger, specielt med mistanke om socialt bedrageri eller skatteunddragelse, udg?r langt st?rstedelen af de samlede underretninger.