Kapital og regulering

Find her informationer om Jyske Banks kapital- og g?ldsforhold, kreditvurdering og regulering.

Standard & Poor's kreditvurdering

Jyske Bank Kreditvurdering Outlook
Individuel (SACP) A- Stabil
Kort seniorg?ld (senior preferred) A-1 Stabil
Lang seniorg?ld (senior preferred) A Stabil
Lang seniorg?ld, non preferred (SNP) BBB+ Stabil
Tier 2 BBB Stabil
Additional Tier 1 (AT1) kapital BB+ Stabil
Jyske Realkredit Kreditvurdering
S?rligt D?kkende Obligationer (SDO) udstedt fra Kapitalcenter E AAA
Danske Realkredit Obligationer (RO) udstedt fra Kapitalcenter B og Instituttet i ?vrigt AAA


Tidligere ratings fra Standard & Poor's

G?ld & kapitalinstrumenter

Find information om Jyske Banks funding programmer, udstedelsesaktiviteter, udest?ende g?ldsobligationer (senior bonds) og kapitalinstrumenter (Tier 2 og AT1) p? den engelske side om investor relations.

L?s mere om Investors in debt & capital instruments (p? engelsk)

Kapitaludvikling

Dato Aktie pr. st?rrelse Tilbagek?b/emission Aktier i alt Nom. aktiekapital i mio. kr.
1998 100   9.000.000 900,0
13.10.1999 20 Split 45.000.000 900,0
17.12.1999 20 -3.750.000 41.250.000 825,0
02.10.2000 20 -3.750.000 37.500.000 750,0
21.08.2001 20 -1.125.000 36.375.000 727,5
20.02.2002 20 -800.000 35.575.000 711,5
14.03.2002 20 +3.525.000 39.100.000 782,0
03.05.2002 20 +241.038 39.341.038 786,8
22.10.2002 20 -1.841.038 37.500.000 750,0
26.08.2003 20 -1.500.000 36.000.000 720,0
12.07.2004 20 -2.000.000 34.000.000 680,0
13.10.2004 10 Split 68.000.000 680,0
26.01.2005 10 -4.000.000 64.000.000 640,0
31.03.2005 10 -900.000 63.100.000 631,0
30.03.2006 10 -1.100.000 62.000.000 620,0
28.08.2007 10 -6.000.000 56.000.000 560,0
01.09.2008 10 -2.000.000 54.000.000 540,0
07.12.2009 10 10.800.000 64.800.000 648,0
06.03.2012 10 6.479.999 71.279.999 712,8
05.05.2014 10 23.760.000 95.039.999 950,0
05.09.2017 10 -5.880.955 89.159.044 891,6
02.10.2018 10 -4.214.000 84.945.044 849,5
25.06.2019 10 -3.350.500 81.594.544 815,9
27.11.2019 10 -4.040.786 77.553.758 775,5
08.09.2020 10 -4.992.980 72.560.778 725,6

Risiko- og kapitalstyring

Jyske Bank bruger betydelige ressourcer p? at udvikle procedurer og v?rkt?jer til risiko- og kapitalstyring. I november 2007 blev Jyske Bank godkendt som avanceret bank i henhold til de nye kapitald?kningsregler med virkning fra januar 2008. 

Risiko- og kapitalstyring
03.11.2020 Disclosure Jyske Bank Group 2020 Q3
Opg?relse af Jyske Banks solvensbehov for 3. kvartal 2020 [PDF] (p? engelsk)
18.08.2020 Disclosure Jyske Bank Group 2020 Q2
Opg?relse af Jyske Banks solvensbehov for 2. kvartal 2020 [PDF] (p? engelsk)
05.05.2020 Disclosure Jyske Bank Group 2020 Q1
Opg?relse af Jyske Banks solvensbehov for 1. kvartal 2020 [PDF] (p? engelsk)
25.02.2020 Risk and Capital Management 2019
Disclosure Jyske Bank Group 2019
St?tteerkl?ring i henhold til FIL §182
30.10.2019 Disclosure Jyske Bank 2019 Q3
Opg?relse af Jyske Banks solvensbehov for 3. kvartal 2019 [PDF] (p? engelsk)
20.08.2019 Disclosure Jyske Bank Group 2019 Q2
Opg?relse af Jyske Banks solvensbehov for 2. kvartal 2019 [PDF] (p? engelsk)
08.05.2019 Disclosure Jyske Bank Group 2019 Q1
Opg?relse af Jyske Banks solvensbehov for 1. kvartal 2019 [PDF] (p? engelsk)
26.02.2019 Risk and Capital Management 2018
Disclosure Jyske Bank Group 2018
St?tteerkl?ring i henhold til FIL §182
30.10.2018 Disclosure Jyske Bank Group 2018 Q3
Opg?relse af Jyske Banks Solvensbehov for 3. kvartal 2018 [PDF] (p? engelsk)
21.08.2018 Disclosure Jyske Bank Group 2018 Q2
Opg?relse af Jyske Banks Solvensbehov for 2. kvartal 2018 [PDF] (p? engelsk)
09.05.2018 Opg?relse af Jyske Banks Solvensbehov for 1. kvartal 2018 [PDF] (p? engelsk)
Disclosure Jyske Bank Group Q1 2018
20.02.2018 Risk and Capital Management 2017 [PDF]
Disclosure Jyske Bank Group 2017 [PDF]
St?tteerkl?ring FIL §182 - beretning for 2017
25.10.2017 Opg?relse af Jyske Banks Solvensbehov for 3. kvartal 2017 [PDF] (p? engelsk)
22.08.2017 Opg?relse af Jyske Banks Solvensbehov for 2. kvartal 2017 [PDF] (p? engelsk)
02.05.2017 Opg?relse af Jyske Banks Solvensbehov for 1. kvartal 2017 [PDF] (p? engelsk)
21.02.2017 Risk and Capital Management 2016
Disclosure Jyske Bank Group 2016
St?tteerkl?ring FIL §182 - beretning for 2016
27.10.2016 Opg?relse af Jyske Banks Solvensbehov for 3. kvartal 2016 [PDF] (p? engelsk)
18.08.2016 Opg?relse af Jyske Banks solvensbehov 2. kvartal 2016 [PDF] (p? engelsk)
28.04.2016 Opg?relse af Jyske Banks solvensbehov 1. kvartal 2016 [PDF] (p? engelsk)
23.02.2016 Risk and Capital Management 2015
Disclosure Jyske Bank Group 2015
29.10.2015 Opg?relse af Jyske Banks solvensbehov 3. kvartal 2015 [PDF]
18.08.2015 Opg?relse af Jyske Banks solvensbehov 2. kvartal 2015 [PDF]
Disclosure Jyske Bank Group Q2 2015 [xls]
29.04.2015 Opg?relse af Jyske Banks solvensbehov 1. kvartal 2015 [PDF]
24.02.2015 Risiko- og kapitalstyring 2014 [PDF]
Disclosure Jyske Bank Group 2014 [xls]
24.02.2014 Risiko- og kapitalstyring 2013 [PDF]
26.02.2013 Risiko- og kapitalstyring 2012 [PDF]
21.02.2012 Risiko- og kapitalstyring 2011 [PDF]
22.02.2011 Risiko- og kapitalstyring 2010 [PDF]
23.02.2010 Risiko- og kapitalstyring 2009 [PDF]
17.02.2009 Risiko- og kapitalstyring 2008 [PDF]
21.08.2008 Risiko- og kapitalstyring 2007 [PDF]

Redeg?relser fra Finanstilsynet

Finanstilsynet kommer l?bende p? bes?g i danske banker for at unders?ge deres sundhedstilstand. Her kan du se Finanstilsynets redeg?relser over Jyske Bank.

Dato Redeg?relse
22.09.2020 Redeg?relse om hvidvaskinspektion (transaktionsoverv?gning) i Jyske Bank A/S
13.07.2020 Redeg?relse om inspektion af markedsrisikostyringsfunktion og governance vedr. v?rdians?ttelsesmodeller
26.06.2020 Redeg?relse om inspektion af bevillinger af udl?n til udlejningsejendomme og ejendomsprojekter
29.05.2020 Redeg?relse om inspektion af kapitalgrundlag i Jyske Bank A/S og Jyske Bank-koncernen
13.02.2020 Redeg?relse om p?bud til Jyske Bank A/S for ?rsrapporten for 2018
11.12.2019 Redeg?relse om markedsoverv?gningsfunktionen i Jyske Bank A/S
11.01.2019 Redeg?relse om likviditetsinspektion i Jyske Bank A/S
13.12.2018 Redeg?relse om inspektion i Jyske Bank A/S (svage erhvervskunder)
22.11.2018 Redeg?relse om inspektion i Jyske Bank A/S (l?n til k?b af virksomheder)
09.11.2018 Redeg?relse om inspektion i Jyske Bank A/S (hvidvaskomr?det)
25.09.2018 Redeg?relse om temaunders?gelse af likviditetsstresstests i Jyske Bank A/S [PDF]
04.09.2018 Redeg?relse om inspektion i Jyske Bank A/S (l?n til k?b af ejerbolig i v?kstomr?der) [PDF]
05.07.2018 Redeg?relse om inspektion i Jyske Bank A/S (f?lles funding)
12.10.2017 Redeg?relse om inspektion i Jyske Bank (uafh?ngige kontroller p? kreditomr?det) [PDF]
12.09.2017 Redeg?relse om temainspektion i Jyske Bank A/S (bevilling af udl?n til erhvervskunder) [PDF]
06.07.2017 Redeg?relse om temaunders?gelse p? markedsrisikoomr?det i Jyske Bank A/S (afvikling af derivater) [PDF]
06.07.2017 Redeg?relse om IT-inspektion i Jyske Bank A/S [PDF]
29.03.2017 Redeg?relse om temainspektion i Jyske Bank A/S (udl?n til landbrug)
03.10.2016 Redeg?relse om temainspektion i Jyske Bank A/S (nyudl?n til ejer- og andelsboliger i v?kst-omr?der)
13.07.2016 Redeg?relse om temaunders?gelse p? markedsrisikoomr?det i Jyske Bank A/S [PDF]
04.05.2016 Redeg?relse om inspektion af operationelle risici i Jyske Bank A/S [PDF]
22.12.2015 Redeg?relse om temaunders?gelse p? markedsrisikoomr?det i Jyske Bank A/S [PDF]
14.12.2015 Redeg?relse om inspektion om produktudvikling i Jyske Bank A/S [PDF]
20.08.2015 Redeg?relse om inspektion om best execution i Jyske Bank A/S [PDF]
18.08.2015 Jyske Bank vedtager b?deforl?g fra Finanstilsynet [PDF]
B?deforl?g fra Finanstilsynet [PDF]
07.07.2015 Redeg?relse om inspektion i Jyske Bank A/S - risikostyringsfunktion, compliancefunktion og intern revision
01.07.2015 Redeg?relse om tilsyn med aktivitet i Jyske Bank A/S (stillelse af referencerenter)
30.06.2015 Redeg?relse om inspektion af Jyske Bank A/S - nyudl?n til privatkunder [PDF]
04.03.2015 Redeg?relse om gennemgang af nyudl?n mv. [PDF]
16.02.2015 Redeg?relse om inspektion - likviditetsomr?det [PDF]
09.02.2015 Redeg?relse om temaunders?gelse p? markedsrisikoomr?det [PDF]
07.01.2015 Redeg?relse om inspektion - CIBOR- og CITA-stillelse