Kapital og regulering

Find her informationer om Jyske Banks kapital- og g?ldsforhold, kreditvurdering og regulering.

Standard & Poor's kreditvurdering

Jyske Bank Kreditvurdering Outlook
Individuel (SACP) A- Stabil
Kort seniorg?ld (senior preferred) A-1 Stabil
Lang seniorg?ld (senior preferred) A Stabil
Lang seniorg?ld, non preferred (SNP) BBB+ Stabil
Tier 2 BBB Stabil
Additional Tier 1 (AT1) kapital BB+ Stabil
Jyske Realkredit Kreditvurdering
S?rligt D?kkende Obligationer (SDO) udstedt fra Kapitalcenter E AAA
Danske Realkredit Obligationer (RO) udstedt fra Kapitalcenter B og Instituttet i ?vrigt AAA


Tidligere ratings fra Standard & Poor's

G?ld & kapitalinstrumenter

Find information om Jyske Banks funding programmer, udstedelsesaktiviteter, udest?ende g?ldsobligationer (senior bonds) og kapitalinstrumenter (Tier 2 og AT1) p? den engelske side om investor relations.

L?s mere om Investors in debt & capital instruments (p? engelsk)

Kapitaludvikling

Dato Aktie pr. st?rrelse Tilbagek?b/emission Aktier i alt Nom. aktiekapital i mio. kr.
1998 100   9.000.000 900,0
13.10.1999 20 Split 45.000.000 900,0
17.12.1999 20 -3.750.000 41.250.000 825,0
02.10.2000 20 -3.750.000 37.500.000 750,0
21.08.2001 20 -1.125.000 36.375.000 727,5
20.02.2002 20 -800.000 35.575.000 711,5
14.03.2002 20 +3.525.000 39.100.000 782,0
03.05.2002 20 +241.038 39.341.038 786,8
22.10.2002 20 -1.841.038 37.500.000 750,0
26.08.2003 20 -1.500.000 36.000.000 720,0
12.07.2004 20 -2.000.000 34.000.000 680,0
13.10.2004 10 Split 68.000.000 680,0
26.01.2005 10 -4.000.000 64.000.000 640,0
31.03.2005 10 -900.000 63.100.000 631,0
30.03.2006 10 -1.100.000 62.000.000 620,0
28.08.2007 10 -6.000.000 56.000.000 560,0
01.09.2008 10 -2.000.000 54.000.000 540,0
07.12.2009 10 10.800.000 64.800.000 648,0
06.03.2012 10 6.479.999 71.279.999 712,8
05.05.2014 10 23.760.000 95.039.999 950,0
05.09.2017 10 -5.880.955 89.159.044 891,6
02.10.2018 10 -4.214.000 84.945.044 849,5
25.06.2019 10 -3.350.500 81.594.544 815,9
11.10.2019 10 -4.040.786 77.553.758 775,5

Risiko- og kapitalstyring

Jyske Bank bruger betydelige ressourcer p? at udvikle procedurer og v?rkt?jer til risiko- og kapitalstyring. I november 2007 blev Jyske Bank godkendt som avanceret bank i henhold til de nye kapitald?kningsregler med virkning fra januar 2008. 

Risiko- og kapitalstyring
18.08.2020 Disclosure Jyske Bank Group 2020 Q2
Opg?relse af Jyske Banks solvensbehov for 2. kvartal 2020 [PDF] (p? engelsk)
05.05.2020 Disclosure Jyske Bank Group 2020 Q1
Opg?relse af Jyske Banks solvensbehov for 1. kvartal 2020 [PDF] (p? engelsk)
25.02.2020 Risk and Capital Management 2019
Disclosure Jyske Bank Group 2019
St?tteerkl?ring i henhold til FIL §182
30.10.2019 Disclosure Jyske Bank 2019 Q3
Opg?relse af Jyske Banks solvensbehov for 3. kvartal 2019 [PDF] (p? engelsk)
20.08.2019 Disclosure Jyske Bank Group 2019 Q2
Opg?relse af Jyske Banks solvensbehov for 2. kvartal 2019 [PDF] (p? engelsk)
08.05.2019 Disclosure Jyske Bank Group 2019 Q1
Opg?relse af Jyske Banks solvensbehov for 1. kvartal 2019 [PDF] (p? engelsk)
26.02.2019 Risk and Capital Management 2018
Disclosure Jyske Bank Group 2018
St?tteerkl?ring i henhold til FIL §182
30.10.2018 Disclosure Jyske Bank Group 2018 Q3
Opg?relse af Jyske Banks Solvensbehov for 3. kvartal 2018 [PDF] (p? engelsk)
21.08.2018 Disclosure Jyske Bank Group 2018 Q2
Opg?relse af Jyske Banks Solvensbehov for 2. kvartal 2018 [PDF] (p? engelsk)
09.05.2018 Opg?relse af Jyske Banks Solvensbehov for 1. kvartal 2018 [PDF] (p? engelsk)
Disclosure Jyske Bank Group Q1 2018
20.02.2018 Risk and Capital Management 2017 [PDF]
Disclosure Jyske Bank Group 2017 [PDF]
St?tteerkl?ring FIL §182 - beretning for 2017
25.10.2017 Opg?relse af Jyske Banks Solvensbehov for 3. kvartal 2017 [PDF] (p? engelsk)
22.08.2017 Opg?relse af Jyske Banks Solvensbehov for 2. kvartal 2017 [PDF] (p? engelsk)
02.05.2017 Opg?relse af Jyske Banks Solvensbehov for 1. kvartal 2017 [PDF] (p? engelsk)
21.02.2017 Risk and Capital Management 2016
Disclosure Jyske Bank Group 2016
St?tteerkl?ring FIL §182 - beretning for 2016
27.10.2016 Opg?relse af Jyske Banks Solvensbehov for 3. kvartal 2016 [PDF] (p? engelsk)
18.08.2016 Opg?relse af Jyske Banks solvensbehov 2. kvartal 2016 [PDF] (p? engelsk)
28.04.2016 Opg?relse af Jyske Banks solvensbehov 1. kvartal 2016 [PDF] (p? engelsk)
23.02.2016 Risk and Capital Management 2015
Disclosure Jyske Bank Group 2015
29.10.2015 Opg?relse af Jyske Banks solvensbehov 3. kvartal 2015 [PDF]
18.08.2015 Opg?relse af Jyske Banks solvensbehov 2. kvartal 2015 [PDF]
Disclosure Jyske Bank Group Q2 2015 [xls]
29.04.2015 Opg?relse af Jyske Banks solvensbehov 1. kvartal 2015 [PDF]
24.02.2015 Risiko- og kapitalstyring 2014 [PDF]
Disclosure Jyske Bank Group 2014 [xls]
24.02.2014 Risiko- og kapitalstyring 2013 [PDF]
26.02.2013 Risiko- og kapitalstyring 2012 [PDF]
21.02.2012 Risiko- og kapitalstyring 2011 [PDF]
22.02.2011 Risiko- og kapitalstyring 2010 [PDF]
23.02.2010 Risiko- og kapitalstyring 2009 [PDF]
17.02.2009 Risiko- og kapitalstyring 2008 [PDF]
21.08.2008 Risiko- og kapitalstyring 2007 [PDF]

Redeg?relser fra Finanstilsynet

Finanstilsynet kommer l?bende p? bes?g i danske banker for at unders?ge deres sundhedstilstand. Her kan du se Finanstilsynets redeg?relser over Jyske Bank.

Dato Redeg?relse
13.07.2020 Redeg?relse om inspektion af markedsrisikostyringsfunktion og governance vedr. v?rdians?ttelsesmodeller
26.06.2020 Redeg?relse om inspektion af bevillinger af udl?n til udlejningsejendomme og ejendomsprojekter
29.05.2020 Redeg?relse om inspektion af kapitalgrundlag i Jyske Bank A/S og Jyske Bank-koncernen
13.02.2020 Redeg?relse om p?bud til Jyske Bank A/S for ?rsrapporten for 2018
11.12.2019 Redeg?relse om markedsoverv?gningsfunktionen i Jyske Bank A/S
11.01.2019 Redeg?relse om likviditetsinspektion i Jyske Bank A/S
13.12.2018 Redeg?relse om inspektion i Jyske Bank A/S (svage erhvervskunder)
22.11.2018 Redeg?relse om inspektion i Jyske Bank A/S (l?n til k?b af virksomheder)
09.11.2018 Redeg?relse om inspektion i Jyske Bank A/S (hvidvaskomr?det)
25.09.2018 Redeg?relse om temaunders?gelse af likviditetsstresstests i Jyske Bank A/S [PDF]
04.09.2018 Redeg?relse om inspektion i Jyske Bank A/S (l?n til k?b af ejerbolig i v?kstomr?der) [PDF]
05.07.2018 Redeg?relse om inspektion i Jyske Bank A/S (f?lles funding)
12.10.2017 Redeg?relse om inspektion i Jyske Bank (uafh?ngige kontroller p? kreditomr?det) [PDF]
12.09.2017 Redeg?relse om temainspektion i Jyske Bank A/S (bevilling af udl?n til erhvervskunder) [PDF]
06.07.2017 Redeg?relse om temaunders?gelse p? markedsrisikoomr?det i Jyske Bank A/S (afvikling af derivater) [PDF]
06.07.2017 Redeg?relse om IT-inspektion i Jyske Bank A/S [PDF]
29.03.2017 Redeg?relse om temainspektion i Jyske Bank A/S (udl?n til landbrug)
03.10.2016 Redeg?relse om temainspektion i Jyske Bank A/S (nyudl?n til ejer- og andelsboliger i v?kst-omr?der)
13.07.2016 Redeg?relse om temaunders?gelse p? markedsrisikoomr?det i Jyske Bank A/S [PDF]
04.05.2016 Redeg?relse om inspektion af operationelle risici i Jyske Bank A/S [PDF]
22.12.2015 Redeg?relse om temaunders?gelse p? markedsrisikoomr?det i Jyske Bank A/S [PDF]
14.12.2015 Redeg?relse om inspektion om produktudvikling i Jyske Bank A/S [PDF]
20.08.2015 Redeg?relse om inspektion om best execution i Jyske Bank A/S [PDF]
18.08.2015 Jyske Bank vedtager b?deforl?g fra Finanstilsynet [PDF]
B?deforl?g fra Finanstilsynet [PDF]
07.07.2015 Redeg?relse om inspektion i Jyske Bank A/S - risikostyringsfunktion, compliancefunktion og intern revision
01.07.2015 Redeg?relse om tilsyn med aktivitet i Jyske Bank A/S (stillelse af referencerenter)
30.06.2015 Redeg?relse om inspektion af Jyske Bank A/S - nyudl?n til privatkunder [PDF]
04.03.2015 Redeg?relse om gennemgang af nyudl?n mv. [PDF]
16.02.2015 Redeg?relse om inspektion - likviditetsomr?det [PDF]
09.02.2015 Redeg?relse om temaunders?gelse p? markedsrisikoomr?det [PDF]
07.01.2015 Redeg?relse om inspektion - CIBOR- og CITA-stillelse