Velkommen i en anderledes bank

Jyske Bank blev grundlagt ud fra en ambition om at v?re et alternativ til de traditionelle og lidt tunge konkurrenter. Den ambition har vi stadig.

Vi har altid udfordret den finansielle sektor ved at v?re et skridt foran og have en anderledes tilgang til kunderne og markedet. Vi var den f?rste bank, der konkurrerede p? pris. Vi var f?rst med en ?gte netbank, og p? det seneste har vi g?et forrest med en klar holdning til negative renter og revisorpligt for erhvervskunder.

Vi g?r forrest, fordi vi p? den m?de kan skabe mest v?rdi for kunder, aktion?rer og medarbejdere.


V?rdibaseret adf?rd og ledelse

Vores v?rdier er vores fundament. V?rdierne er en r?kke retningslinjer, som binder os sammen og styrer vores handlinger i alt det, vi g?r, b?de over for hinanden og over for andre.

Derfor er vores ledelse v?rdibaseret. Det betyder, at lederen uddelegerer beslutningskraft til den enkelte medarbejder, hvor det er muligt og hensigtsm?ssigt.

Vi tror p?, at den enkelte medarbejder b?de kan og vil tage ansvar for at l?se egne opgaver. Du f?r derfor lov til at t?nke anderledes og v?re kreativ, og du f?r ansvar og bef?jelser svarende til din rolle og dine kompetencer.

V?rdibaseret ledelse

Fagligt udfordrende arbejdsplads

Kompetence, tillid og engagement er n?gleord hos os. Det betyder, at vi stoler p? vores medarbejdere og giver dem stor handlefrihed. Har du evnerne, vil du hurtigt f? ansvar og udfordringer, s? du kan udvikle dig.

Vi ?nsker at give vores medarbejdere mulighed for udvikling b?de fagligt, personligt og ledelsesm?ssigt, som g?r dem til efterspurgt arbejdskraft.

Dine behov og karriereambitioner er derfor et naturligt led i den l?bende dialog mellem dig og din leder, og vi hj?lper dig godt p? vej til at udleve dine ambitioner med karrieresamtaler og l?ringstilbud – uanset om du vil v?re leder, projektleder, specialist eller bare vil v?re dygtigere.

S?dan er det at arbejde i Jyske Bank


Dine fordele som medarbejder

Godt arbejde kr?ver gode arbejdsforhold. I Jyske Bank ?nsker vi, at vores medarbejdere arbejder under de vilk?r, de fortjener. Det indeb?rer basisvilk?r som gode l?n- og arbejdsforhold, men ogs? ekstra goder som sundhedsforsikring, tandforsikring, frugtordning, mulighed for leje af feriehuse m.m.

Desuden kan du som medarbejder benytte dig af rabataftaler til bl.a. butikker, kulturarrang?rer, fitnesscentre og fris?rer over hele landet.

Vi har til geng?ld ingen bonusordninger – vi ?nsker at anspore til videndeling og samarbejde frem for lukkethed, som kan opst? ved bonusl?n.

L?s vores vederlagspolitik

L?s vores overenskomst

Medarbejderfordele

Plads til mere end arbejde

Plads til mere end arbejde

Vi ved, at der er mere i livet end arbejde. Og vi tror p?, at vi f?r mere engagerede medarbejdere, n?r der ogs? er tid til at leve livet ved siden af arbejdet.

Derfor har vores medarbejdere frihed under ansvar, og vi tilstr?ber en god balance mellem arbejde og fritid.

Du vil opleve, at din arbejdstid kan planl?gges i forhold til dine omst?ndigheder, og hvordan livet former sig.

For eksempel kan du have mulighed for en varierende ugentlig arbejdstid eller for at arbejde hjemmefra. Til geng?ld forventer vi, at du giver en ekstra h?nd med, n?r der er brug for det.


F?llesskabet

Der skal v?re plads til at lave andre ting sammen med sine kollegaer end at arbejde. Sociale arrangementer uden for arbejdstiden skal f?rst og fremmest v?re sjove, underholdende og udfordrende. Men det er ogs? ofte en arbejdsm?ssig fordel at l?re hinanden bedre at kende.

Som medarbejder i Jyske Bank bliver du en del af et f?llesskab. Foreningen Jyske Fritid skaber f?lles oplevelser for alle medarbejdere. Hen over ?ret afvikles en bred vifte af interessante arrangementer, fx foredrag, skiture, biografture, sportsaktiviteter og koncerter.

Jyske Fritid afholder arrangementer i alle dele af landet, s? du kan tage del i Jyske Bank-f?llesskabet, uanset hvilken afdeling du h?rer hjemme i.

F?llesskabet