Regnskab for 1. halv?r: Jyske Bank har fokus p? omkostninger

Jyske Bank kom ud af ?rets f?rste seks m?neder med et plus p? 82 mio. kr. Isoleret set for 2. kvt. hentede Jyske Bank et overskud p? 862 mio. kr., som alts? var med til at udligne et negativt 1. kvt., hvor der blev taget en nedskrivning p? hele 1 mia. kr. til at im?deg? forventede tab som f?lge af Covid-19.


Frem mod medio 2021 vil Jyske Bank reducere antallet af medarbejdere med 150-200 og samtidig lukke ca. 20 pct. af de nuv?rende knap 100 afdelinger. Det meddeler banken ifm. offentligg?relsen af halv?rsregnskabet.

Reduktionen i b?de antal ansatte og afdelinger skal ses i lyset af Jyske Banks fortsatte omkostningsfokus og ?ndret kundeadf?rd i det fysiske afdelingsnet.

"Konjunkturerne ser lidt dystre ud og den teknologiske udvikling g?r, at kunderne kommer mindre i afdelingsnettet. Derfor er vi n?dt til b?de at kigge p? vores bemanding og det fysiske apparat, vi vender ud mod kunderne,” siger ordf?rende direkt?r Anders Dam.

Halv?rstallene var kendt p? forh?nd, idet Jyske Bank allerede for en m?ned siden meldte hovedtallene ud ifm. en pr?cisering af forventningerne til hele ?rets resultat som lyder p? 1-1,5 mia. kr.

L?s hele regnskabet