Ny analyse estimerer Jyske Banks indirekte CO2e-udledning

Jyske Bank har estimeret den indirekte CO2e-udledning for hovedparten af koncernens forretningsomfang p? ca. 600 mia. kr. fordelt p? udl?n og investeringer.

Firkl?ver

Klima er identificeret som et v?sentligt impactomr?de for Jyske Bank, og for Danmark, i forhold til verdensm?lene.

Jyske Bank har derfor opdateret og udvidet den indledende impactanalyse (offentliggjort i februar 2020), som havde fokus p? udledning af drivhusgasser, med estimerede CO2e-tal for hovedparten af koncernens forretningsomfang.

En v?sentlig foruds?tning for, at det nu er muligt at estimere den indirekte CO2e-udledning, er den f?lles CO2-model, der er udarbejdet af Finans Danmark (FIDA) i samarbejde med blandt andre Jyske Bank. Modellen blev offentliggjort af FIDA den 28. oktober 2020.

”Det er en sp?ndende og udfordrende proces at begynde at s?tte tal p?, hvordan Jyske Banks forretningsaktiviteter p?virker b?redygtighed i samfundet p? forskellige impactomr?der. Med den f?lles CO2-model har vi i Danmark et s?rligt godt udgangspunkt indenfor klima i relation til estimering af udledning af drivhusgasser,” siger Trine Lysholt N?rgaard, afdelingsdirekt?r, IR og B?redygtighed.

Vigtig viden for kommende aktiviteter

Det estimerede CO2e-tal for et Jyske Bank forretningsomfang p? ca. 600 mia. kr. udg?r i alt 2,7 mio. tons fordelt med 59% fra udl?nsaktiviteter og 41% fra investeringsaktiviteter.

Analysens estimater er et f?rste skridt i de kommende ?rs proces med at kvantificere koncernens v?sentligste impactomr?der i forhold til verdensm?lene. Estimaterne vil naturligt ?ndre sig i takt med, at datakvaliteten p? omr?det forbedres i de kommende ?r. Uagtet de usikkerheder, der eksisterer p? nuv?rende tidspunkt i forhold til datakvalitet m.v., vurderes konklusionerne fra den gennemf?rte impactanalyse at v?re robuste.

”Analysen afspejler, hvor Jyske Bank st?r aktuelt, og m?den vi arbejder med impactanalyse p? vil udvikle sig fremadrettet. At s?tte tal p? tilf?rer ny viden og s?tter os i stand til at kunne m?lrette vores indsatser, fx produktudvikling. Aktuelt har vi i koncernens Green Finance Framework udpeget en r?kke b?redygtige udl?nsomr?der, der for?ger positiv impact i relation til klima indsatser, og i forbindelse med analysen har vi identificeret affald som det n?ste impactomr?de, der er relevant for os at analysere n?rmere,” siger Trine Lysholt N?rgaard.

Jyske Bank tilbyder ogs? produkter som energil?n og aktiefonde med fokus p? b?redygtig udvikling til b?de private og professionelle investorer. Disse produkter kan underst?tte kundernes ?nske om b?redygtige l?sninger og s?tter dem i stand til at tr?ffe b?redygtige valg.

Impactanalysen er gennemf?rt som led i Jyske Banks implementering af UNEP FI Principles for Responsible Bank (PRB). Den bidrager samtidig til opfyldelse af Forum for B?redygtig Finans’ anbefalinger i relation til behovet for, at den finansielle sektor arbejder med at formindske CO2e-udledningen i samfundet.

L?s hele analysen [PDF]

Mere information